Lai Lai Travel

63 Grote Street Adelaide South Australia 5000
(08) 8212 6699(08) 8212 6699